پنج شنبه , دی ۲۸ ۱۳۹۶
سرخط خبرها
خانه / حقوق / قراردادهای کاربردی

قراردادهای کاربردی

مبایعه نامه اتومبیل

مبایعه نامه اتومبیل

بسمه تعالی مبایعه نامـه اتومبیل یَااَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ ای کسانیکه ایمان آورده اید به عهد و پیمانهایتان وفا کنید. تاریخ تنظیم:   /    /       ۱۳  ماده۱:طرفین معامله:       ۱-۱ :فروشنده: …………………….فرزند: ………………………….دارای شناسنامه شماره: ……………………….. صادره از: …………………………….  ساکن  نشانـی:………………….. ……………………………………………………………………تلفن:………………………………….        ۲-۱:خریدار: …………………….فرزند: ……………………دارای شناسنامه شماره:…………………. صادره از: ………………ساکن  نشانـی:……………………………………………….. ………………………………………………..تلفن:………………………. ماده۲:مورد معامله ومشخصات آن:      مورد معامله ومشخصات آن ... بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی

construction-plans-and-hat

بنام خدا            تاریخ : شماره : نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی طرفين قرارداد : قرارداد حاضر بمنظور احداث بنا و شراكت در عرصه و اعيان آن في مابين نامبردگان زیر آقای/ خانم ……………………. فرزند …………………… به شناسنامه ………….. صادره از …………… به نشاني : ……………………………………………………………………………………………….تلفن : ………………..بعنوان مالك ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي… ... بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد كار

1_2305

نمونه قرارداد كار اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران وتبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخي از موانع توليد وسرمايه گذاري صنعتي –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/نماينده قانوني كارفرما وكارگر منعقد مي شود. 1)مشخصات طرفين:كارفرما/نماينده قانوني كارفرما آقاي/خانم/شركت…………………..فرزند………………..شماره شناسنامه/شماره ثبت: ………………….به نشاني:… وكارگر آقاي ... بیشتر بخوانید »