جمعه , آذر ۲۴ ۱۳۹۶
سرخط خبرها
خانه / حقوق / قراردادهای کاربردی / نمونه قرارداد كار
نمونه قرارداد كار

نمونه قرارداد كار

نمونه قرارداد كار
اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران وتبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخي از موانع توليد وسرمايه گذاري صنعتي –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/نماينده قانوني كارفرما وكارگر منعقد مي شود.
1)مشخصات طرفين:كارفرما/نماينده قانوني كارفرما

آقاي/خانم/شركت…………………..فرزند………………..شماره شناسنامه/شماره ثبت: ………………….به نشاني:…

وكارگر آقاي /خانم……………….فرزند………………….متولد………………..شماره شناسنامه……………

شماره ملي……………….ميزان تحصيلات……………….نوع وميزان مهارت…………………………….

به نشاني:……………………………………………………………………………….منعقد مي گردد.

2)نوع قرارداد: دائم                        موقت                            كارمعين

3)نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد:…………………………………

4)محل انجام كار:…

5)تاريخ انعقاد قرارداد:…

6)مدت قرارداد:…

7)ساعات كار:…

ميزان ساعات كار وساعت شروع وپايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد.ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است.

8)حق السعي:

الف:مزد ثابت/مبنروزانه/ساعتي………………………..ريال(حقوق ماهيانه……………………………..ريال)

ب:پاداش افزايش توليد يا بهره وري…………………………….ريال كه طبق طوافق طرفين قابل پرداخت است.

ج:ساير مزايا:…

9)حقوق ومزايا به صورت هفتگي/ماهيانه كارگر به حساب شماره…………………..نزد بانك………………

شعبه…………………توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد.

10)بيمه:به موجب ماده (148) قانون كار كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي ويا ساير

دستگاههاي بيمه گذار بيمه نمايد.

11)عيدي وپاداش سالانه:به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي وپاداش سالانه كارگران شاغل

در كارگاههاي مشمول قانون كار-مصوب 6/12/1370 مجلس شوراي اسلامي-به ازاي يكسال كار معادل

شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران)به عنوان عيدي وپاداش

سالانه به كارگر پرداخت مي شود.براي كار كمتر از يك سال ميزان عيدي وپاداش وسقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12)حق سنوات ومزاياي پايان كار:به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات مطابق قانون ومصوبه 25/8/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس نسبت كار كرد پرداخت مي شود.

13)شرايط فسخ قرارداد:اين قرارداد در موارد ذيل توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است.فسخ قرارداد…………روز قبل به طرف مقابل كتبا اعلام مي شود.

14)ساير موضوعات مندرج در قانون كار ومقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي كمك هزينه مسكن كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قراردا اعمال خواهد شد.

15)اين قراردا در چهر نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما يك نسخه نزد كارگر يك نسخه به تشكل كارگري(در صورت وجود)ويك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت يا ساير طرق به اداره كار وامور اجتماعي محل تحويل مي شود.

محل امضاء كارفرما                                            محل امضاء كارگر

انتشار توسط 8 تم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*